Sertifikat ISO 9001 Sertifikat ISO 50001 Sertifikat ISO 18001 Sertifikat ISO 14001

Mehanizacija i oprema

Kompanija ITG u okviru svoje tehničke opremljenosti I u svom voznom parku poseduje:

 • 2 fabrike betona kapaciteta 90m3/h i 30m3/h  
 • Sopstveno skladiste materijala na otvorenom (5000m2) i zatvorenom prostoru (3000m2)
 • Bravarsku radionicu
 • Servis za popravku i održavanje mehanizacije i opreme
 • Kamione kipere
 • Kamione trukove sa kadama oblozenim Hardoxom, 4 kom
 • Miksere za prevoz betona, 4 kom
 • Pumpe za ugradnju betona, 2 kom
 • Telehendere
 • Niskonoseće prikolice za prevoz mašina
 • Kombinirke
 • Utovarivače
 • Bagere
 • Vibrovaljak
 • Kamione putare 
 • Kombi, pik apove i autobuse za prevoz radnika